Những điều ngắm trong các ngày lễ trọng (Quyển chi nhất)
Tác giả: Giêrônimô Maiorica, SJ
Ký hiệu tác giả: MAI
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S79
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002124
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 438
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
BẢN QUỐC NGỮ  
Phép chung, cùng những kinh phải thầm thĩ trước sau khi nguyện ngắm 15
Điều ngắm trong ngày Nhất Lễ Lạy vào mùa Átvento 22
Điều ngắm trong lễ ông Thánh Anre đầy tớ cả Đức Chúa Giêsu 29
Điều ngắm trong lễ ông Thánh Phanxico Xavie, dòng Đức Chúa Giêsu , Aphoduttoli phương Đông này 37
Điều ngắm trong lễ chịu thai Rất Thánh Đức Bà Maria, mà Đức Bà chẳng phải tội truyền 43
Điều ngắm trong lễ Đức Bà trông sinh đẻ Đức Chúa Giêsu  50
Điều ngắm trong lễ ông Thánh Tume đầy tớ cả Đức Chúa Giêsu 55
Điều ngắm ngày trước lễ Sinh Nhật Đức Chúa Giêsu 62
Điều ngắm ngày lễ Sinh Nhật Đức Chúa Giêsu 68
Điều ngắm trong ngày lễ ông Thánh Têvong tử vì đạo 76
Điều ngắm trong lễ ông Thánh Giuong Evangielita tông đồ cả Đức Chúa Giêsu 82
Điều ngắm trong lễ các Thánh Innosente 91
Điều ngắm trong lễ ông Thánh Silivete Pha pha 98
Điều ngắm trong lễ đặt tên Đức Chúa Giêsu 108
Điều ngắm trong lễ Ba Vua đi tìm Đức Chúa Giêsu mà lạy 113
Điều ngắm trong lễ ông Thánh Bảolộc đã trở lại chịu đạo Đức Chúa Giêsu truyền 120
Điều ngắm trong lễ Rất Thánh Đức Bà đem Đức Chúa Giêsu vào đền thánh cùng là Lễ Nến 124
Điều ngắm ngày ba mươi tháng chạp Annam 129
Điều ngắm trong ngày Mồng Một Tết Annam 134
Điều ngắm trong ngày lễ thứ nhất vào mùa Ăn Chay Cả làm Lễ Tro 138
Điều ngắm trong lễ ông Thánh Matthia đầy tớ cả Đức Chúa Giêsu 147
Điều ngắm trong lễ ông Thánh Giuse là bạn Rất Thánh Đức Bà 151
Điều ngắm trong lễ Rất Thánh Đức Bà chịu thai Đức Chúa Giêsu 159
Điều ngắm trong Lễ Lá 166
Điều ngắm trong lễ Đức Chúa Giêsu truyền phép Santisimo Sacramento 177
Điều ngắm trong ngày Đức Chúa Giêsu chuộc tội thiên hạ 182
Điều ngắm ngày dọn sống lại 188
Điều ngắm trong ngày Nhất Lễ Lạy Phục Sinh 194
Điều ngắm trong ngày lễ thứ hai mừng lễ Phục Sinh Đức Chúa Giêsu 202
Điều ngắm trong ngày lễ thứ ba mừng lễ Phục Sinh Đức Chúa Giêsu 210
Chú thích 219
BẢN CHỮ NÔM  
Phép chung, cùng những kinh phải thầm thĩ trước sau khi nguyện ngắm 428
Điều ngắm trong ngày Nhất Lễ Lạy vào mùa Átvento 421
Điều ngắm trong lễ ông Thánh Anre đầy tớ cả Đức Chúa Giêsu 414
Điều ngắm trong lễ ông Thánh Phanxico Xavie, dòng Đức Chúa Giêsu , Aphoduttoli phương Đông này 406
Điều ngắm trong lễ chịu thai Rất Thánh Đức Bà Maria, mà Đức Bà chẳng phải tội truyền 400
Điều ngắm trong lễ Đức Bà trông sinh đẻ Đức Chúa Giêsu  393
Điều ngắm trong lễ ông Thánh Tume đầy tớ cả Đức Chúa Giêsu 388
Điều ngắm ngày trước lễ Sinh Nhật Đức Chúa Giêsu 381
Điều ngắm ngày lễ Sinh Nhật Đức Chúa Giêsu 375
Điều ngắm trong ngày lễ ông Thánh Têvong tử vì đạo 367
Điều ngắm trong lễ ông Thánh Giuong Evangielita tông đồ cả Đức Chúa Giêsu 361
Điều ngắm trong lễ các Thánh Innosente 352
Điều ngắm trong lễ ông Thánh Silivete Pha pha 345
Điều ngắm trong lễ đặt tên Đức Chúa Giêsu 335
Điều ngắm trong lễ Ba Vua đi tìm Đức Chúa Giêsu mà lạy 330
Điều ngắm trong lễ ông Thánh Bảolộc đã trở lại chịu đạo Đức Chúa Giêsu truyền 323
Điều ngắm trong lễ Rất Thánh Đức Bà đem Đức Chúa Giêsu vào đền thánh cùng là Lễ Nến 319
Điều ngắm ngày ba mươi tháng chạp Annam 314
Điều ngắm trong ngày Mồng Một Tết Annam 309
Điều ngắm trong ngày lễ thứ nhất vào mùa Ăn Chay Cả làm Lễ Tro 305
Điều ngắm trong lễ ông Thánh Matthia đầy tớ cả Đức Chúa Giêsu 296
Điều ngắm trong lễ ông Thánh Giuse là bạn Rất Thánh Đức Bà 292
Điều ngắm trong lễ Rất Thánh Đức Bà chịu thai Đức Chúa Giêsu 284
Điều ngắm trong Lễ Lá 277
Điều ngắm trong lễ Đức Chúa Giêsu truyền phép Santisimo Sacramento 266
Điều ngắm trong ngày Đức Chúa Giêsu chuộc tội thiên hạ 261
Điều ngắm ngày dọn sống lại 255
Điều ngắm trong ngày Nhất Lễ Lạy Phục Sinh 249
Điều ngắm trong ngày lễ thứ hai mừng lễ Phục Sinh Đức Chúa Giêsu 241
Điều ngắm trong ngày lễ thứ ba mừng lễ Phục Sinh Đức Chúa Giêsu 233
Mục lục chung 431