Tứ nguyên yếu lý. Phần I
Nguyên tác: La Doctrine Chritienne
Tác giả: Charle Lhomond
Ký hiệu tác giả: LH-C
Dịch giả: Lm. Nguyễn Hưng
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S109 - P I
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002076
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 448
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích