Để tỉnh linh mị. Thổi loa
Phụ đề: Quyển 3
Tác giả: Gm. Maxima Fernandez Định
Ký hiệu tác giả: DIN
Dịch giả: Lm. Nguyễn Hưng
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S125 - T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002080
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 374
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích