Đức Chúa Giêsu. Quyển chi cửu và quyển chi thập
Tác giả: Giêrônimô Maiorica, SJ
Ký hiệu tác giả: MAI
Dịch giả: Lm. Nguyễn Hưng
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S86
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002110
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 320
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích