Sách truyện các Thánh. Tháng năm
Tác giả: Joseph Marie Bigollet Kính, MEP
Ký hiệu tác giả: KIN
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Công giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S26
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002031
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 569
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích