Sách Thánh tức là sách truyện các Thánh. Tháng hai
Tác giả: Gm. Dominique Marti Gia
Ký hiệu tác giả: GIA
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S16
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002061
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 656
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002062
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 656
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002240
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 656
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích