Sách truyện ông thánh Phanxicô Xaviê
Phụ đề: Tuần kính ông Thánh Phanxicô Xaviê
Tác giả: Jean - Joseph Cosserat Tân, MEP
Ký hiệu tác giả: TAN
Dịch giả: Lm. Nguyễn Hưng
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S56
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002108
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 538
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003451
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 538
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích