Thiên Chúa Thánh Mẫu (Quyển thượng)
Tác giả: Giêrônimô Maiorica, SJ
Ký hiệu tác giả: MAI
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S75
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002135
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 252
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu  
BẢN QUỐC NGỮ  
Mục lục 11
Đoạn thứ 1: Dòng dõi Rất Thánh Đức Bà  17
Đoạn thứ 2: Giảng bà Thánh Anna chịu thai Rất Thánh Đức Bà  21
Đoạn thứ 3: Giảng bà Thánh Anna sinh để Rất Thánh Đức Bà 27
Đoạn thứ 4: Giảng Đức Bà lên ba tuổi dân mình cho Chúa Trời trong nhà thánh 32
Đoạn thứ 5: Giảng Rất Thánh Đức Bà khấn ở đồng trinh đến trọn đời 37
Đoạn thứ 6: Giảng Thiên Thần báo tin Đức Bà chịu thai 40
Đoạn thứ 7: Giảng Đức Bà đi viếng bà Thánh Isave 46
Đoạn thứ 8: Giảng Thiên Thần bảo ông Thánh Giuse những phép lạ Đức Chúa Trời làm cho Đức Bà 51
Đoạn thứ 9: Giảng Rất Thánh Đức Bà sinh đẻ Đức Chúa Giêsu  54
Đoạn thứ 10: Giảng Đức Bà đem Đức Chúa Giêsu vào nhà thờ 61
Đoạn thứ 11: Giảng Rất Thánh Đức Bà trẩy sang nước Ichito 65
Đoạn thứ 12: Giảng Đức Bà đem Con về nước Giuđia 68
Đoạn thứ 13: Giảng Đức Bà lạc mất Đức Chúa Giêsu lại tìm được 71
Đoạn thứ 14: Giảng Đức Bà nuôi Đức Chúa Giêsu cho đến lớn 76
Đoạn thứ 15: Giảng Đức Chúa Giêsu khi toan chịu nạn, giã Đức Mẹ 80
Đoạn thứ 16: Giảng Đức Bà đi xem Đức Chúa Giêsu vào chịu nạn 87
Đoạn thứ 17: Giảng Đức Bà ôm xác Đức Chúa Giêsu mà cất 94
Đoạn thứ 18: Giảng Đức Bà thấy Con sống lại cùng lên trời, chịu phép Đức Chúa Phi-ri-tô San-tô 97
Đoạn thứ 19: Giảng Đức Bà ở thế gian đến già 100
Đoạn thứ 20: Giảng Rất Thánh Đức Bà sinh thì 105
Đoạn thứ 22: Giảng Đức Bà được phúc trọng trên các thần thánh 116
Chú thích 125
BẢN CHỮ NÔM  
Mục lục 242
Đoạn thứ 1: Dòng dõi Rất Thánh Đức Bà  237
Đoạn thứ 2: Giảng bà Thánh Anna chịu thai Rất Thánh Đức Bà  233
Đoạn thứ 3: Giảng bà Thánh Anna sinh để Rất Thánh Đức Bà 227
Đoạn thứ 4: Giảng Đức Bà lên ba tuổi dân mình cho Chúa Trời trong nhà thánh 22
Đoạn thứ 5: Giảng Rất Thánh Đức Bà khấn ở đồng trinh đến trọn đời 217
Đoạn thứ 6: Giảng Thiên Thần báo tin Đức Bà chịu thai 214
Đoạn thứ 7: Giảng Đức Bà đi viếng bà Thánh Isave 208
Đoạn thứ 8: Giảng Thiên Thần bảo ông Thánh Giuse những phép lạ Đức Chúa Trời làm cho Đức Bà 203
Đoạn thứ 9: Giảng Rất Thánh Đức Bà sinh đẻ Đức Chúa Giêsu  200
Đoạn thứ 10: Giảng Đức Bà đem Đức Chúa Giêsu vào nhà thờ 193
Đoạn thứ 11: Giảng Rất Thánh Đức Bà trẩy sang nước Ichito 189
Đoạn thứ 12: Giảng Đức Bà đem Con về nước Giuđia 186
Đoạn thứ 13: Giảng Đức Bà lạc mất Đức Chúa Giêsu lại tìm được 183
Đoạn thứ 14: Giảng Đức Bà nuôi Đức Chúa Giêsu cho đến lớn 178
Đoạn thứ 15: Giảng Đức Chúa Giêsu khi toan chịu nạn, giã Đức Mẹ 174
Đoạn thứ 16: Giảng Đức Bà đi xem Đức Chúa Giêsu vào chịu nạn 167
Đoạn thứ 17: Giảng Đức Bà ôm xác Đức Chúa Giêsu mà cất 160
Đoạn thứ 18: Giảng Đức Bà thấy Con sống lại cùng lên trời, chịu phép Đức Chúa Phi-ri-tô San-tô 157
Đoạn thứ 19: Giảng Đức Bà ở thế gian đến già 154
Đoạn thứ 20: Giảng Rất Thánh Đức Bà sinh thì 149
Đoạn thứ 22: Giảng Đức Bà được phúc trọng trên các thần thánh 138
Mục lục chung 245