Sách truyện các Thánh. Tháng giêng
Tác giả: Joseph Marie Bigollet Kính, MEP
Ký hiệu tác giả: KIN
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S9
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002048
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 471
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002252
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 471
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI GIỚI THIỆU 5
BẢN QUỐC NGỮ 11
- Mục lục riêng 15
- Tựa 19
- Các truyện thánh tháng giêng 25
BẢN CHỮ NÔM 239
- Mục lục riêng 463
- Tựa 459
- Các truyện thánh tháng giêng 453
Mục lục chung 468