Tứ nguyên yếu lý. Phần II
Nguyên tác: La Doctrine Chritienne
Tác giả: Charle Lhomond
Ký hiệu tác giả: LH-C
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S110-P.II
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002077
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 482
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục chung  
Bản quốc ngữ  
Phần thứ hai : Giảng về mười điều răn Đức Chúa Trời và sáu sự răn Thánh I-ghê-rê-gia  
Đoạn thứ nhất: giảng về các điều răn Đức Chúa Trời là làm sao 7
Đoạn thứ hai: giảng về nhân đức tin 12
Đoạn thứ ba: giảng về nhân đức trông cậy 18
Đoạn thứ bốn: giảng về nhân đức kính mến 25
Đoạn thứ năm: giảng về sự thờ phượng 31
Đoạn thứ sáu: giảng về sự thề 38
Đoạn thứ bảy: giảng về sự chửi rủa 43
Đoạn thứ tám: còn giảng về sự chửi rủa 48
Đoạn thứ chín: giảng về sự giữ ngày lễ lạy 53
Đoạn thứ mười: Còn giảng về sự giữ ngày nhất lễ lạy và sự xem lễ ngày ấy 59
Đoạn thứ 11: giảng về phải lo liệu thế nào cho được xem lễ nên 64
Đoạn thứ 12: còn giảng về sự phải lo liệu thế nào cho được ăn mày xem lễ nên 71
Đoạn thứ 13: giảng về sự thương yêu người ta 77
Đoạn thứ 14: giảng về sự thảo kính cha mẹ 83
Đoạn thứ 15: giảng về cha mẹ phải coi sóc con cái thể nào 90
Đoạn thứ 16: giảng về điều răn thứ năm : chớ giết người 97
Đoạn thứ 17: giảng về sự làm gương mù gương xấu 101
Đoạn thứ 18: giảng về điều răn thứ sáu: chớ làm điều tà dâm 107
Đoạn thứ 19: giảng về sự lòng động lòng lo, tư tưởng về sự chẳng nên 113
Đoạn thứ 20: giảng về sự nói hoa tình tục tĩu 118
Đoạn thứ 21: giảng về sự con mắt xem những sự chẳng nên 124
Đoạn thứ 22: giảng về những sự phải làm cho được giữ mình sạch sẽ 129
Đoạn thứ 23: giảng về sự ăn trộm ăn cắp 135
Đoạn thứ 24: còn giảng về sự ăn trộm ăn cắp 141
Đoạn thứ 25: giảng về sự nói dối, cùng sự làm chứng dối 145
Đoạn thứ 26: giảng về sự nói hành 151
Đoạn thứ 27: giảng về sự đoán xét dong dài vô ích, và sự ngờ vực cho người ta 156
Đoạn thứ 28: giảng về sự ước ao sự chẳng nên 161
Đoạn thứ 29: giảng về sự tham lam của người ta 166
Đoạn thứ 30: giảng về sáu sự răn Thánh I-ghê-rê-gia 171
Đoạn thứ 31: giảng về sự xưng tội một năm một lần 176
Đoạn thứ 32: giảng về sự chịu Mình Thánh Đức Chúa Giê-su trong mùa Phục Sinh 181
Đoạn thứ 33: giảng về sự ăn chay 186
Đoạn thứ 34: giảng về sự kiêng thịt ngày thứ sáu cùng ngày thứ bảy 191
Đoạn thứ 35: giảng về sự tội 195
Đoạn thứ 36: giảng về bảy mối tội đầu 202
Đoạn thứ 37: giảng về sự hà tiện 208
Đoạn thứ 38: giảng về sự dâm dục 213
Đoạn thứ 39: giảng về sự ghen ghét 218
Đoạn thứ 40: giảng về sự mê ăn uống 223
Đoạn thứ 41: giảng về sự giận ghét 228
Đoạn thứ 42: giảng về sự làm biếng trễ nải 233
Chú thích 239
Bản chữ nôm  
Phần thứ hai : Giảng về mười điều răn Đức Chúa Trời và sáu sự răn Thánh I-ghê-rê-gia  
Đoạn thứ nhất: giảng về các điều răn Đức Chúa Trời là làm sao 474
Đoạn thứ hai: giảng về nhân đức tin 469
Đoạn thứ ba: giảng về nhân đức trông cậy 463
Đoạn thứ bốn: giảng về nhân đức kính mến 456
Đoạn thứ năm: giảng về sự thờ phượng 450
Đoạn thứ sáu: giảng về sự thề 443
Đoạn thứ bảy: giảng về sự chửi rủa 438
Đoạn thứ tám: còn giảng về sự chửi rủa 433
Đoạn thứ chín: giảng về sự giữ ngày lễ lạy 428
Đoạn thứ mười: Còn giảng về sự giữ ngày nhất lễ lạy và sự xem lễ ngày ấy 422
Đoạn thứ 11: giảng về phải lo liệu thế nào cho được xem lễ nên 417
Đoạn thứ 12: còn giảng về sự phải lo liệu thế nào cho được ăn mày xem lễ nên 410
Đoạn thứ 13: giảng về sự thương yêu người ta 404
Đoạn thứ 14: giảng về sự thảo kính cha mẹ 398
Đoạn thứ 15: giảng về cha mẹ phải coi sóc con cái thể nào 391
Đoạn thứ 16: giảng về điều răn thứ năm : chớ giết người 384
Đoạn thứ 17: giảng về sự làm gương mù gương xấu 380
Đoạn thứ 18: giảng về điều răn thứ sáu: chớ làm điều tà dâm 374
Đoạn thứ 19: giảng về sự lòng động lòng lo, tư tưởng về sự chẳng nên 368
Đoạn thứ 20: giảng về sự nói hoa tình tục tĩu 363
Đoạn thứ 21: giảng về sự con mắt xem những sự chẳng nên 357
Đoạn thứ 22: giảng về những sự phải làm cho được giữ mình sạch sẽ 352
Đoạn thứ 23: giảng về sự ăn trộm ăn cắp 346
Đoạn thứ 24: còn giảng về sự ăn trộm ăn cắp 340
Đoạn thứ 25: giảng về sự nói dối, cùng sự làm chứng dối 336
Đoạn thứ 26: giảng về sự nói hành 330
Đoạn thứ 27: giảng về sự đoán xét dong dài vô ích, và sự ngờ vực cho người ta 325
Đoạn thứ 28: giảng về sự ước ao sự chẳng nên 320
Đoạn thứ 29: giảng về sự tham lam của người ta 315
Đoạn thứ 30: giảng về sáu sự răn Thánh I-ghê-rê-gia 310
Đoạn thứ 31: giảng về sự xưng tội một năm một lần 305
Đoạn thứ 32: giảng về sự chịu Mình Thánh Đức Chúa Giê-su trong mùa Phục Sinh 300
Đoạn thứ 33: giảng về sự ăn chay 295
Đoạn thứ 34: giảng về sự kiêng thịt ngày thứ sáu cùng ngày thứ bảy 290
Đoạn thứ 35: giảng về sự tội 286
Đoạn thứ 36: giảng về bảy mối tội đầu 279
Đoạn thứ 37: giảng về sự hà tiện 273
Đoạn thứ 38: giảng về sự dâm dục 268
Đoạn thứ 39: giảng về sự ghen ghét 263
Đoạn thứ 40: giảng về sự mê ăn uống 258
Đoạn thứ 41: giảng về sự giận ghét 253
Đoạn thứ 42: giảng về sự làm biếng trễ nải 248
Mục lục chung 475