Cụ Thánh Tịnh, Ông Thánh Vân
Tác giả: Gm. Pierre Marie Gendreau
Ký hiệu tác giả: GE-P
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S58
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002093
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 250
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002094
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 250
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002095
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 250
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích