Sách dạy về sự đánh giặc thiêng liêng
Tác giả: Gm. Phêrô Maria Đông M.E.P
Ký hiệu tác giả: DON
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S64 - T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002084
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 340
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002085
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 340
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích