Đức Chúa Giêsu ngự trong Phép Mình Thánh
Tác giả: Phêrô Maria Lương M.E.P
Ký hiệu tác giả: LUO
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S69 - T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002097
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 345
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích