Một số thư chung
Phụ đề: Giáo phận Bùi Chu và Giáo phận Hà Nội
Tác giả: Gm. Pierre Maria Gendreau Đông, Gm. Pierre Munagorri Trung
Ký hiệu tác giả: DON
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S12
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002113
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 345
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002242
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 345
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích