Sách truyện các Thánh. Tháng tám
Tác giả: Joseph Marie Bigollet Kính, MEP
Ký hiệu tác giả: KIN
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S37
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002051
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 561
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Ngày mồng 1: Kính lòi tói ông Thánh Phêro. Ông Thánh Êleagiaro và tám mẹ con Macabeo tử vì đạo 13
Ngày mồng 2: Ông Thánh Alephongxo Ligorio vít vồ đốctore 18
Ngày mồng 3: Ông Thánh Phêriado tu hành  24
Ngày mồng 4: Ông Thánh Domingo thầy cả lập dòng 31
Ngày mồng 5: Kính đền thờ Rất Thánh Đức Bà xuống tuyết 37
- Bà Thánh Apharia cùng các bạn tử vì đạo 41
Ngày mồng 6: Đức Chúa Giêsu tỏ sự sáng mình ra 42
Ngày mồng 7: Ông Thánh Cagietano thầy cả lập dòng 50
Ngày mồng 8: Ông Thánh Xiriaco cùng các bạn tử vì đạo 56
Ngày mồng 9: Bà Thánh Philomena đồng trinh tử vì đạo 64
Ngày mồng 10: Ông Thánh Laosenso tử vì đạo 73
Ngày 11: Bà Thánh Xuxana đồng trinh tử vì đạo 77
Ngày 12: Bà Thánh Cờlara đồng trinh 85
Ngày 13: Bà Thánh Radegongda hoàng hậu 90
Ngày 14: Ông Thánh Giuong Bêrkemang thầy dòng 95
Ngày 15: Lễ kính Đức Bà linh hồn và xác lên trời 102
Ngày 16: Ông Thánh Hiasinto thầy cả 110
Ngày 17: Ông Thánh Roco hay cứu kẻ phải ôn dịch 114
Ngày 18: Ông Thánh Mêmmedut tử vì đạo 123
Ngày 19: Bà Thánh Cờlara quê thành Môngtephaco 131
Ngày 20: Ông Thánh Bênado lập dòng 142
Ngày 21: Bà Thánh Giuanna Phanchica goá 148
Ngày 22: Ông Thánh Xinphoriano tử vì đạo 153
Ngày 23: Ông Thánh Philiphe Beneti thầy cả 166
Ngày 24: Ông Thánh Batolamieu Tông đồ 172
Ngày 25: Ông Thánh Lui vua 181
Ngày 26: Bà Thánh Margarita goá 187
Ngày 27: Ông Thánh Giuse Calaxuongxio thầy cả 191
Ngày 28: Ông Thánh Âucutinh vít vồ đốctore 198
Ngày 29: Ông Thánh Giuong Baotixita chịu chết vì sự lành 204
Ngày 30: Bà Thánh Rôgia đồng trinh 210
Ngày 31:  
- Ông Thánh Raymongdo Nonnato thầy cả 215
- Bà Thánh Isabela đồng trinh 226
- Ông Thánh Bênaro Duệ và ông Thánh Domingo Hạnh tử vì đạo 233
- Ông Thánh Giuse Viên tử vì đạo 237
- Ông Thánh Giuong Maria Viane thầy cả 264