Các Thánh truyện. Tháng tám
Tác giả: Giêrônimô Maiorica, SJ
Ký hiệu tác giả: MAI
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S36
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002022
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 358
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích