Cấm phòng cho bổn đạo
Tác giả: Phêrô Maria Lương M.E.P
Ký hiệu tác giả: LUO
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S72 - T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002090
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 546
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích