Sách Thánh tức là sách truyện các Thánh. Tháng mười một
Tác giả: Gm. Dominique Marti Gia
Ký hiệu tác giả: GIA
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S51
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002073
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 664
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002074
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 664
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích