Cải táng hài cốt các Đấng tử đạo
Phụ đề: Tại hai giáo xứ Trung Thành và Hưng Nghĩa - Giáo phận Bùi Chu
Tác giả: Giáo phận Bùi Chu
Ký hiệu tác giả: BUI
Dịch giả: Lm. Nguyễn Hưng
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S87
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002123
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 214
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002364
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 214
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002365
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 214
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích