Tông thư Desiderio Desideravi - Về đào tạo phụng vụ cho dân Thiên Chúa
Phụ đề: Gửi các giám mục, linh mục và phó tế, những người sống đời thánh hiến và giáo dân
Tác giả: ĐGH. Phanxicô
Ký hiệu tác giả: PHAN
Dịch giả: Uỷ Ban Phụng Tự - Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014508
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 54
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014509
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 54
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014510
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 54
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014511
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 54
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích