Người tông đồ giáo dân
Tác giả: Công đồng Vatican II
Ký hiệu tác giả: VAT
Dịch giả: Giáo Hoàng Học Viện St. Piô X
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009325
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1972
Khổ sách: 21
Số trang: 86
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014264
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1972
Khổ sách: 21
Số trang: 86
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014386
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1972
Khổ sách: 21
Số trang: 86
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích