Tín điều Đức Maria Vô nhiễm nguyên tội và Đức Maria Hồn xác lên trời
Tác giả: ĐGH. Piô IX, ĐGH. Piô XII
Ký hiệu tác giả: PIO
Dịch giả: Lm. Vinh Sơn Liêm Nguyễn Hồng Thanh
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009899
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 112
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009900
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 112
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009903
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 112
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích