IL Concilio Comincia Adesso
Tác giả: Bernhard Haring
Ký hiệu tác giả: HA-B
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012090
Nhà xuất bản: Edizioni Paoline
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 16
Số trang: 241
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích