Theo Chúa Kitô
Phụ đề: Những văn kiện đời tu
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Tất Trung, OP
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007303
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 711
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007304
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 711
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu 5
Ký hiệu viết tắt 12
PHẦN I: CÔNG ĐÔNG VATICANO II 15
Hiến chế tín lý về Giáo hội 15
Sắc lệnh về canh tân và thích nghi đời tu 27
PHẦN II: ĐỨC PHAO LÔ VI 49
Chứng tá phúc âm 49
PHẦN III. ĐỨC GIOAN PHOLÔ II 87
Hồng ân cứu chuộc 87
Nhân dịp năm thánh mẫu 125
Tông huấn đời sống thánh hiến 142
Bộ giáo luật 1983 303
PHẦN IV. BỘ TU SĨ 353
Cácliên hệ tương hỗ giữa giám mục và tu sĩ trong giáo hội 353
chiêm niệm của đời tu" 406
Tu sĩ và việc thăng tiến con người 408
Chiều kích chiêm nệm của đời tu 439
Những yếu tố cốt yếu trong giáo huấn của hội thánh về đời tu 462
Những chỉ dẫn về việc huấn luyện trong các hội dòng 510
Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn 592
PHẦN V. BỘ PHỤNG TỰ 681
Nghi thức khấn dòng 681
Nghi thức thánh hiến các trinh nữ 689
Phân tích đề mục 694