Thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gửi các gia đình
Phụ đề: Năm gia đình
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000278
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 152
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006524
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 152
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014565
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 152
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
GIỚI THIỆU 3
Lời ngỏ (số 1) 10
Gia đình, đường lộ của Giáo hội (số 2) 11
Năm gia đình (số 3) 13
Cầu nguyện (số 4) 14
Tình yêu và niềm ân cần đối với tất cả mọi gia đình (số 5) 17
PHẦN MỘT: NỀN VĂN MINH TÌNH YÊU (số 6-17)  
Người đã tạo dựng con người có nam có nữ (số 6) 21
Giao ước phu thê (số 7) 24
Cả hai nên một (số 8) 28
Hệ tộc của con người (số 9) 32
Thiện ích chung của hôn nhân và gia đình (số 10) 37
Hiến thân vô vị lợi (số 11) 42
Làm cha làm mẹ có trách nhiệm (số 12) 49
Hai nền văn minh (số 13) 57
Tình yêu vốn đòi hỏi (số 14) 64
Giới răn thứ tư: "Ngươi hãy thảo kính cha mẹ" (số 15) 70
Giáo dục (số 16) 78
Gia đình và xã hội (số 17) 87
PHẦN HAI: ĐẤNG LÀ PHU QUÂN ĐANG Ở VỚI ANH EM (số 18-23)  
Tại Cana xứ Galilea (số 18) 94
Mầu nhiệm lớn lao (số 19) 102
Làm mẹ của mối tình kiều diễm (số 20) 113
Cuộc sinh hạ và cơn hiểm nguy (số 21) 122
"… Anh em đã tiếp rước Thầy (số 22) 126
" Được con người nội tâm được nên mạnh mẽ trong anh em" (số 23) 121
CHÚ THÍCH 137