Tông thư Rosarium Virginis Marie
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002450
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 87
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006242
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 46
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006243
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 46
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006244
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 46
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006245
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 46
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006246
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 46
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
- Dẫn nhập 2
- Các Giáo Hoàng và Kinh Mân Côi 4
- Tháng 10/02 - tháng 10/03 : Năm của Kinh Mân Côi 6
- Ý kiến bác bẻ Kinh Mân Côi / Một lối chiêm ngưỡng 8
- Cầu nguyện cho hòa bình và gia đình 10
- "Này là Mẹ con!" / Bươc theo các chứng nhân 12
- Một dung nhan chói lọi như mặt trời 14
- Maria, mẫu gương chiêm ngưỡng / Những kỉ niệm của Đức Maria 16
- Kinh Mân Côi, một lời kinh chiêm ngưỡng 18
- Tưởng nhớ Đức Kitô với Mẹ Maria 20
cùng với Mẹ Maria 22
- Cầu nguyện với Đức Kitô cùng với Mẹ Maria 26
- Loan báo Đức Kitô với Đức Maria 30
- Kinh Mân Côi, một bản tóm tắt Tin Mừng 30
- Đề nghị bổ sung vào hình thức truyền thống 32
- Các mầu nhiệm Vui 34
- Các mầu nhiệm Ánh Sáng 38
- Các mầu nhiệm Thương 40
- Các mầu nhiệm Mừng 42
- Từ các mầu nhiệm đến mầu nhiệm: Con đường của Đức Maria / 44 43
- Mầu nhiệm của Đức Kitô, mầu nhiệm của con người 46
- Kinh Mân Côi, một cách đồng hóa với mầu nhiệm 50
- Một phương thức có giá trị./..tuy nhiên, vẫn còn có thể cải thiện 52
- Công bố mỗi mầu nhiệm 54
- Lắng nghe Lời Thiên Chúa 56
- Thinh lặng / Kinh Lạy Cha 58
- Mười Kinh Kính Mừng 60
- Kinh Sáng Danh / Lời kinh ngắn kết thúc 62
- Chuỗi Mân Côi 64
- Lời kinh mở đầu và kết thúc 66
- Phân bổ trong thời gian 68
Thiên Chúa / Hòa Bình 70
- Gia đình; cha mẹ 74
- Và con cái 76
- Kinh Mân Côi, một kho tàng cần được tái khám phá 78