Thông điệp Sacerdotalis Caelibatus - Độc thân linh mục
Tác giả: ĐGH. Phaolô VI
Ký hiệu tác giả: PHAO
Dịch giả: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008716
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 100
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010414
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 100
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI GIỚI THIỆU  
ĐỘC THÂN LINH MỤC HÔM NAY 5
Một số câu hỏi nghiêm túc 9
Những phản đối chống lại độc thân linh mục 10
Các Giáo Phụ của Giáo Hội 12
Ơn gọi và độc thân 13
Sự thiếu hụt các linh mục 14
Những giá trị nhân bản 14
Việc huấn luyện không phù hợp 15
Chứng tá của quá khứ và hiện tại i6
Luật độc thân được xác định 17
Mục đích của thông điệp 19
PHẦN I 20
I. NHỮNG LÝ DO ĐỘC THÂN LINH MỤC 24
Ỹ NGHĨA KITÔ HỌC 25
Hôn nhân và độc thân 26
Mẫu gương của Chúa Kitô 28
Lý do cho dộc thân 28
Sự tròn đầy của tình yêu 30
Lời mời gọi nghiên cứu 32
Ý NGHĨA GIÁO HỘI HỌC 33
Kinh thần vụ và cầu nguyện 34
Một đời sống toàn vẹn và sinh hoa trái 35
Nhũng hiệu quả mục vụ của độc thân 37
Ý NGHĨA CÁNH CHUNG HỌC 38
Một dấu chỉ của những kho báu thiên đàng 39
II. ĐỘC THÂN TRONG ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI 41
Giáo Hội Đông Phương 44
Truyền Thống Giáo Hội Tây Phương 46
Những trường hợp đặc biệt 46
Niềm tin của Giáo Hội 48
Lời cầu nguyện của Dân Chúa 49
Sự khôn ngoan ấn giấu của Thiên Chúa 50
Sự can đảm cửa đức tin 51
III. ĐỘC THÂN VÀ GIÁ TRỊ NHÂN BẢN 53
Ân sủng và tự nhiên 54
Độc thân không chống lại tự nhiên 55
Một sự đề cao con người 56
Sự phát triển của nhân cách 57
Chứng tá của sự hiến thân toàn vẹn 58
Linh mục và sự cô độc 59
Sự cô độc của Chúa Kitô 60
PHẦN II  
I. ĐÀO TẠO LINH MỤC 64
Thực hiện những quy định của Công Đòng 65
Sự đáp trả cá vị với ơn Thiên Triệu 65
Những ứng sinh không phù hợp 67
Sự cần thiết của kỷ luật 68
Sáng kiến cá nhân 69
Chọn lựa tự do 70
Đòi hỏi sự khổ chế 71
Những thời gian thử thách 72
Một quà tặng cho Thiên Chúa và Giáo Hội Người 73
II. ĐỜI SỐNG LINH MỤC 74
Cuộc sống tu đức mãnh liệt 75
Tinh thần thừa tác vụ linh mục 76
Sự khổ chế của người đàn ông 78
Tinh huynh đệ của các linh mục 79
Bác ái đối với anh em linh mục 80
III.  NHỮNG SỰ ĐÀO NGŨ ĐÁNG TIẾC 82
Những lý do cho những phép chuẩn 83
Sự quan tâm của Giáo Hội 84
Việc ban những phép chuẩn 85
Khuyến khích và cảnh báo 86
IV. TÌNH PHỤ TỬ CỦA GIÁM MỤC 87
Sự tử tế của giám mục 89
Quyền bính và tình phụ tử 90
V. VAI TRÒ CỦA CÁC TÍN HỮU 92
Lời mời gọi gửi các giáo dân 93
KẾT LUẬN 94