Thông điệp về Chúa Thánh Thần - Dominum et Vivificantem
Phụ đề: Là Chúa và là Đấng ban sự sống
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002787
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 152
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003351
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 152
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005401
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 152
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013637
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 152
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI NÓI ĐẦU 5
NHẬP ĐỀ 9
PHẦN I: THẦN KHÍ CỦA CHÚA CHA VÀ CHÚA CON ĐƯỢC BAN CHO GIÁO HỘI (số 3-20)  
1. Lời hứa và mạc khải của Đức Giêsu trong bữa tiệc Vượt Qua 15
2. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần 21
3. Thiên Chúa tự hiến mình trong Chúa Thánh Thần để cứu độ chúng ta 24
4. Đức Mêsia, Đấng được Chúa Thánh Thần xức dầu 28
5. Đức Giêsu Nazareth được biểu dương trong Chúa Thánh Thần 34
6. Đức Ki-tô phục sinh phán: "Hãy nhận lấy Thánh Thần" 39
7. Chúa Thánh Thần và thời của Giáo hội 44
PHẦN II: THẦN KHÍ LÀM SÁNG TỎ TỘI THẾ GIAN (số 27-48)  
1. Tội, sự công chính và sự xét xử 50
2. Lời chứng ngày lễ Ngũ Tuần 55
3. Chứng từ thủa ban đầu: Thực tại nguyên thủy của tội 62
4. Thần Khí biến đau khổ thành tình thương cứu độ 71
5. Máu tẩy sạch lương tâm 79
6. Tội nghịch cùng Chúa Thánh Thần 89
PHẦN III: THẦN KHÍ BAN SỰ SỐNG (sô 49-66)  
1. Lý do mừng kỷ niệm 2000 năm Đức Ki-tô nhập thể bởi quyền năng Chúa Thánh Thần 95
2. Lý do của lễ kỷ niệm: Ơn Chúa đã được thể hiện 101
và Thần Khí có những ước muốn trái ngược với xác thịt 107
4. Thánh Thần tới củng cố con người nội tâm 117
5. Giáo hội, bí tích của sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa 125
6. Thần Khí và Tân Nương nói: "Xin ngự đến!" 134
Kết luận 140
Chú thích 145