Tông huấn hậu thượng hội đồng - Đức Kitô hằng sống (Christus Vivit)
Tác giả: ĐGH. Phanxicô
Ký hiệu tác giả: PHAN
Dịch giả: Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010403
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 202
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010408
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 202
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương 1: LỜI THIÊN CHÚA NÓI GÌ VỀ NGƯỜI TRẺ 7
Trong Cựu ước 7
TrongTân ước 10
Chương 2: ĐỨC GIÊSU MÃI MÃI TRẺ TRUNG 17
Tuổi trẻ của Đức Giêsu 17
Chúng ta học từ tuổi trẻ của Đức Giêsu 22
Nét trẻ của Giáo hội 25
Một Giáo hội luôn sẵn sàng canh tân 26
Một Giáo hội chú ý đến các dấu chỉ của thời đại  29
Maria, người phụ nữ trẻ ở Nadarét 32
Các thánh trẻ 35
Chương 3: CÁC CON LÀ “HIỆN TẠI” CỦA THIÊN CHÚA 41
Về mặt tích cực  41
Nhiều cách để trẻ trung 43
Một số kinh nghiệm của người trẻ 45
Sống trong một thế giới khủng hoảng 45
Những khao khát, những tồn thương, và những tìm kiếm 51
Môi trường kỹ thuật số 54
Di dân, một kiểu thức của thời đại chúng ta  58
Chấm dứt mọi hình thức lạm dụng 61
Một lối thoát 67
Chương 4: MỘT THÔNG ĐIỆP TUYỆT VỜI CHO MỌI NGƯỜI TRẺ 73
Thiên Chúa là tình yêu  73
Đức Kitô cứu độ các con  78
Đúc Kitô đang sống! 81
Thánh Thần của sự sống 84
Chương 5: NHỮNG NẺO ĐƯỜNG CỦA TUỔI TRẺ . 89
Thời của những giấc mơ và những quyết định 90
Một khát vọng sống và kinh nghiệm 95
Trong tình bạn với Đức Kitô 99
Lớn lên và trưởng thành 103
Các nẻo đường huynh đệ 108
Trẻ trung và dấn thân 111
Những nhà thừa sai can đảm 116
Chương 6: NGƯỜI TRẺ VỚI NHỮNG GỐC RỄ 121
Đừng để mình bị bật rễ 122
Tương quan của các con với các bậc cao tuổi 126
Các giấc mơ và các thị kiến 128
Mạo hiểm cùng nhau 131
Chương 7: MỤC VỤ GIỚI TRẺ 135
Việc săn sóc mục vụ có tính liên hợp 136
Các hoạt động chính yếu 138
Các môi trường thích hợp 142
Mục vụ giới trẻ trong các môi trường giáo dục  146
Các lãnh vực cần phát triển  149
Mục vụ giới trẻ “đại chúng” 154
Luôn luôn là những nhà thừa sai  160
Sự đồng hành của những người trưởng thành 161
Chương 8: ƠN GỌI  
Tiếng Chúa gọi đi vào tình bạn 167
Hiện hữu cho người khác 168
Tình yêu và gia đình  170
Công việc 173
Ơn gọi thánh hiến đặc biệt 178
Chương 9: PHÂN ĐỊNH 182
Phân định ơn gọi của bạn 185
Tiếng gọi của Đức Giêsu, bạn của chúng ta 187
Lắng nghe và đồng hành 192
Để kết luận, một ước mong 198