Notre dame et la messe au service de la paix du Christ
Tác giả: René Laurentin
Ký hiệu tác giả: LA-R
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011428
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1954
Khổ sách: 19
Số trang: 100
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích