Tông huấn Gaudete et Exsultate. Hãy vui mừng hoan hỉ
Phụ đề: Về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay
Tác giả: ĐGH. Phanxicô
Ký hiệu tác giả: PHAN
Dịch giả: Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009622
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 123
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009623
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 123
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009624
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 123
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009726
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 123
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: LỜI MỜI GỌI NÊN THÁNH - CÁC THÁNH KHÍCH LỆ VÀ ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚNG TA 7
Các thánh ở kế bên ta 9
Chúa kêu gọi 11
Cả bạn nữa cũng thế  11
Sứ mạng của bạn trong Đức Kitô 18
Hoạt động có năng lực thánh hoá  22
Sống động hơn, nhân bản hơn 26
CHƯƠNG II: HAI KẺ THÙ TINH VI CỦA SỰ THÁNH THIỆN 28
Ngộ đạo thuyết hiện đại 29
Thuyết Pêlagiô hiện đại 36
CHƯƠNG III: TRONG ÁNH SÁNG CỦA TÔN SƯ 49
Lội ngược dòng 50
Tiêu chuẩn lớn 67
CHƯƠNG IV: NHỮNG DẤU HIỆU CỦA SỰ THÁNH THIỆN TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY 78
Kiên trì, nhẫn nại và hiền hoà 79
Niềm vui và khiếu hài hước 85
Dũng cảm và say mê 90
Trong cộng đoàn 96
Trong cầu nguyện liên lỉ 101
CHƯƠNG V: CUỘC CHIẾN ĐẤU THIÊNG LIÊNG, TỈNH THỨC VÀ PHÂN ĐỊNH 109
Chiến đấu và tỉnh thức 109
Phân định 114