Tông huấn niềm vui Phúc Âm
Tác giả: ĐGH. Phanxicô
Ký hiệu tác giả: PHAN
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 9

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006018
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 146
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006020
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 146
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006021
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 146
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006022
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 146
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006023
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 146
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006024
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 146
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007253
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 24
Số trang: 231
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007254
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 24
Số trang: 231
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014642
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 24
Số trang: 231
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NIỀM VUI CỦA TIN MỪNG  
I. MỘT NIỀM VUI LUÔN SỐNG MỚI MẺ, NIỀM VUI ĐƯỢC CHIA SẺ 7
II. NIỀM VUI DỊU NGỌT VÀ PHẤN KHỞI CỦA VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG 14
Sự mới mẻ vĩnh hằng 15
III. TÂN PHÚC ÂM HÓA ĐỂ THÔNG TRUYỀN ĐỨC TIN 18
Phạm vi và giới hạn của Tông Huấn này 21
Chương Một: SỰ BIẾN ĐỔI TRUYỀN GIÁO CỦA HỘI THÁNH  
I. MỘT HỘI THÁNH "RA ĐI" 23
Đi bước trước, dấn thân và đồng hành, sinh hoa trái và vui mừng 25
II. HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ VÀ SỰ HOÁN CẢI 27
Một cuộc canh tân không thể trì hoãn của Hội Thánh 29
III. TỪ TÂM ĐIỂM CỦA TIN MỪNG 34
IV. TRUYỀN GIÁO HÒA NHẬP TRONG NHỮNG GIỚI HẠN CỦA CON NGƯỜI 38
V. NGƯỜI MẸ VỚI TRÁI TIM RỘNG MỞ 43
Chương Hai: GI ỮA CƠN KHỦNG HOẢNG VỀ DẤN THÂN CỘNG ĐOÀN  
I. CÁC THÁCH THỨC CỦA THẾ GIỚI HÔM NAY 48
Nói không với một nền kinh tế loại trừ 49
Nói không với ngẫu thần mới là Tiền bạc 51
Nói không với một hệ thống tài chính thay vì phục vụ 52
Nói không với tình trạng bất bình đằng, nguồn gốc của bạo lực 53
Các thách thức cho việc hội nhập đức tin 61
Các thách thức từ nền văn hóa đô thị 63
II. THÁCH THỨC CHO NGƯỜI HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ 67
Nói có với thách thức của một linh đạo truyền giáo 68
Nói không với ích kỷ và nguội lạnh thiêng liêng 70
Nói không với thái độ bi quan vô bổ 72
Nói có với các mối tương quan mới do Đức Kitô đem đến 75
Nói không với tính thế tục trong đời sống thiêng liêng 79
Nói không với việc tranh chấp lẫn nhâu 83
Các thách thức khác cho Hội Thánh 85
Chương Ba: RAO GIẢNG TIN MỪNG  
I. TOÀN THỂ DÂN CHÚA RAO GIẢNG TIN MỪNG 93
Một dân tộc cho mọi người 94
Một dân với nhiều khuôn mặt 96
Chúng ta tất cả là nghững môn đệ truyền giáo 100
Sức mạnh truyền giáo của lòng đạo bình dân 102
Tiếp xúc người với người 106
Các đặc sủng phục vụ một sự hiệp thông truyền giáo 109
Văn hóa, tư tưởng và giáo dục 111
Khung cảnh phụng vụ 113
Như mẹ nói chuyện với con 114
Những lời nói làm trái tim bừng cháy 116
III. CHUẨN BỊ GIẢNG 118
Kính cẩn đối với sự thật 119
Cá nhân hóa lời Chúa 122
Đọc sách thiêng liêng 125
Lắng nghe dân chứng 126
Các nguồn hôc trợ giảng thuyết 128
IV. LOAN BÁO TIN MỪNG VÀ HIỂU SÂU SỨ ĐIỆP CƠ BẢN 131
Huấn giáo cơ bản và khai tâm mầu nhiệm 133
Đồng hành với cá nhân trong các bước tăng trưởng 137
Tập trung vào Lời Chúa 140
Chương Bốn: CHIỀU KÍCH XÃ HỘI CỦA PHÚC ÂM HÓA  
I. TÁC ĐỘNG CỦA LỜI RAO GIẢNG CƠ BẢN ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG VÀ XÃ HỘI 143
Tuyên xưng đức tin và dấn thân xã hội 143
Nước Thiên Chúa và thách thức của nó 146
Giáo huấn của Hội Thánh về các vấn đề xã hội 148
II. SỰ BAO GỒM NGUWÒI NGHÈO TRONG XÃ HỘI 151
Kết hiệp với Thiên Chúa, chúng ta nghe thấy một tiếng kêu xin 151
Trung thành với Tin Mừng. Kẻo chngs ta vất vả vô ích 156
Vị trí đắc biệt của người nghèo trong dân của Thiên Chúa 159
Kinh tế và sự phân phối nguồn thu nhập 159
Quân tân tới thành phần dễ tổn thương 168
Thời gian lớn hơn không gian 175
Hiệp nhất thắng xung đột 177
Thực tại lớn hơn ý tưởng 179
Toàn thể hơn thành phần 181
IV. ĐỐI THOẠI XÃ HỘI LÀ MỘT ĐÓNG GÓP CHO HÒA BÌNH 184
Đối thoại giữa đức tin, lý trí và khoa học 186
Đối thoại đại kết 187
Quan hệ với Do thái giáo 189
Đối thoại liên tôn 191
Đối thọai xã hội trong bối cảnh tự do tôn giáo 195
Chương Năm: NHỮNG NGƯỜI LOAN BÁO TIN MỪNG ĐẦY THÁNH THẦN  
I. CÁC LÝ DO CANH TÂN ĐỘNG LỰC TRUYỀN GIÁO 200
Gặp gỡ thân tình với tình yêu cứu độ của Đức Giêsu 202
Sự nếm cảm thiêng liêng tư cách một dân tộc 206
Hoạt động nhiệm mầu của Đức Kitô Phục sinh và của thần khí Ngài 212
Sức mạnh truyền giáo của kinh nguyện chuyển cầu 217
II. ĐỨC MARIA, MẸ CỦA VIỆC TRUYỀN GIÁO 218
Món quà của Chúa Giêsu cho dân của Người 219
Ngôi sao của cuộc tân Phúc Âm hóa 221