Giáo luật chuyên đề về tu sĩ
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005405
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 351
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Luật chung cho các tu hội sống đời thánh hiến 5
Tân giáo luật 23
Một vài điểm lí thuyết 73