Précis of official Cạtholis teaching on faith, revelation an the Biblie
Tác giả: Many Authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003396
Nhà xuất bản: Internal circulation
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 21
Số trang: 108
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Religion, November 9,1846 1
ing Current Errors) December 8,1864 5
C. Syllabus of Errors of Pope Pius IX, 1864 (full text) 7
D. Vatican Council I. Dogmatic Constitution on the Catholic Faith (Dei Filius), 1870 15
Leo XIII on the Study of Holy Scripture, November 18,1893 19
X on die Study of Holy Scripture In Clerical Seminaries, March 27,1906 23
G. Decree of the Holy Office, Lamentabili, 1907 (full 25 text) 25
the Doctrines of the Modernists, September 8,1907 33
I. Pius X (from Motu proprio, "Sacrorum Antistitum"), September 1,1910 (full text) 55
J. Spiritus Paraclitus. Encyclical of Pope Benedict XV 59
K. Divino Afflante Spừitu. Encyclical Letter of Pope Pius XII on the 67
L. Letter of Pontifical Biblical Commission to Cardinal Suhard 75
M. Humani Generis. Encyclical of Pope Pius xn Con¬cerning 77
N. Instruction of the Pontifical Biblical Commission on the 85
O. Instruction of Pontifical Biblical Commission Con¬cerning 89
P. Vatican Council n, Dei Verbum, Dogmatic Constitution on 93
Q. Apostolic Letter Issued "MotuProprio" by PopePauI VI, June 27,1971 97
R. Address of Pope Paul VI to the Pontifical Biblical Commission, March 14,1974 101
S. Profession of Faith and Oath of Loyalty, Congrega¬tion for 105