Tông huấn Sacramentum Caritatis - Về Bí tích Thánh Thể
Tác giả: ĐGH. Benedicto XVI
Ký hiệu tác giả: BEN
Dịch giả: Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008392
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 120
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP  
● Lương thực chân lý 7
● Sự phát triển của nghi thức thánh lễ 8
● Thượng Hội Đồng Giám mục và năm Thánh Thể  10
● Mục đích của Tông huấn này 10
PHẦN THỨ NHẤT: BÍ TÍCH THÁNH THỂ, MẦU NHIỆM MÀ CHÚNG TA TIN
● Niềm tin vào Bí tích Thánh Thể của Giáo Hội 12
MẦU NHIỆM BA NGÔI CỰC THÁNH VÀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ  
Bánh từ trời ban xuống 13
● Ân huệ nhưng không của Thiên Chúa Ba Ngôi 14
BÍ TÍCH THÁNH THỂ: CHÚA GIÊSU LÀ CHIÊN HIẾN TẾ ĐÍCH THỰC  
Giao ước mới và vĩnh cửu trong máu con chiên 14
● Việc thiết lập Bí tích Thánh Thể 16
Figura transit in vertatem (Hình ảnh biến thành sự thật) 16
CHÚA THÁNH THẦN VÀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ  
Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần 18
● Chúa Thánh Thần và việc cử hành thánh lễ 19
BÍ TÍCH THÁNH THỂ VÀ HỘI THÁNH  
Bí tích Thánh Thể, nguyên lý nhân quả của Hội thánh 20
● Bí tích Thánh Thể và sự hiệp thông trong Hội Thánh 21
BÍ TÍCH THÁNH THỂ VÀ CÁC BÍ TÍCH  
Đặc tính Bí tích của Hội Thánh 23
I. Bí tích Thánh Thể và việc khai tâm Kitô giáo  
● Bí tích Thánh Thể, sự viên mãn của việc khai tâm Kitô giáo 25
● Trình tự của các bí tích khai tâm 25
● Khai tâm cộng đoàn Giáo hội và gia đình 26
II. Bí tích Thánh Thể và bí tích Giao hòa  
● Sự liên hệ nội tại của hai bí tích này 27
● Vài hướng dẫn mục vụ 28
III. Bí tích Thánh Thể và bí tích xức dầu bệnh nhân 29
IV. Bí tích Thánh Thể và Bí tích Truyền Chức Thánh  
● Nhân danh Đức Kitô là đầu (In persona Christi capitis) 30
● Bí tích Thánh Thể và việc độc thân linh mục 32
● Việc thiếu linh mục và mục vụ ơn gọi 33
● Lòng biết ơn và hy vọng 34
V. Bí tích Thánh Thể và bí tích Hôn phối  
Thánh Thể, bí tích mang đặc tính hôn nhân 35
● Bí tích Thánh Thể và tính duy nhất của Hôn nhân 36
● Bí tích Thánh Thể và đặc tính bất khả phân ly của Hôn nhân 37
BÍ TÍCH THÁNH THỂ VÀ CÁNH CHUNG  
● Bí tích Thánh Thể: quà tặng cho con người đang lữ hành 39
● Tiệc cánh chung 40
● Lời cầu nguyện cho những kẻ đã qua đời 41
● Bí tích Thánh Thể và Đức Tring Nữ Maria 41
PHẦN THỨ HAI: THÁNH THỂ, MẦU NHIỆM ĐƯỢC CỬ HÀNH  
Luật cầu nguyện (lex orandi) và luật đức tin (lex credendi) 44
● Cái đẹp và phụng vụ 44
CỬ HÀNH THÁNH THỂ CÔNG TRÌNH CỦA “ĐỨC KITÔ TOÀN THỂ” (CHRISTUS TOTUS)
Đức Kitô toàn thể nơi đầu và nơi thân mình 46
● Thánh Thể và Đức Kitô phục sinh 47
● Nghệ thuật cử hành 47
● Giám mục nhà phụng vụ tiêu biểu nhất 48
● Tôn trọng các sách phụng vụ và sự phong phú của các dấu chỉ 49
●  Nghệ thuật nhằm phục vụ cho phụng vụ 50
● Phụng ca 51
● Cấu trúc cử hành Thánh Thể 52
● Sự duy nhất nội tại của hành động phụng vụ 52
● Phụng vụ Lời Chúa 53
● Bài giảng 54
● Dâng lễ vật 55
● Kinh nguyện Thánh Thể 55
● Trao ban bình an 56
● Trao và nhận Thánh Thể 57
● Lời giải tán: “Thánh lễ đã xong chúc anh chị em ra về bình an” (Ite, missa ets) 58
SỰ THAM DỰ TÍCH CỰC  
Sự tham dự đích thực 59
● Sự tham dự và chức tư tế thừa tác 59
● Cử hành Thánh Thể và hội nhập văn hóa 61
● Những điều kiện các nhân để có được sự tham dự tích cực 62
● Sự tham dự của các Kitô hữu không phải Công giáo 63
● Tham dự qua các phương tiện truyền thông 64
● Sự tham dự tích cực của các bệnh nhân 65
● Chăm sóc các tù nhân 65
● Những người di cư và sự tham dự Thánh Thể 66
● Những cuộc đồng tế lớn 66
● Tiếng Latinh 67
● Các cử hành Thánh Thể theo nhóm nhỏ 68
 SỰ THAM DỰ NỘI TÂM VÀO VIỆC CỬ HÀNH  
Giáo lý nhiệm huấn 68
● Lòng tôn kính đối với bí tích Thánh Thể 71
SỰ TÔN THỜ VÀ LÒNG SÙNG KÍNH THÁNH THỂ  
Mối liên hệ nội tại giữa cử hành và thờ phượng 71
● Thói quen chầu Thánh Thể 72
● Những hình thức chầu Thánh Thể 73
● Vị trí của nhà tạm 74
PHẦN THỨ BA: THÁNH THỂ, MẦU NHIỆM ĐỂ SỐNG  
KHUÔN MẤU THÁNH THỂ CỦA ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU  
● Việc phụng tự thiềng liêng logiké latreía (Rm 12,1)  
● Hiệu quả toàn vẹn của việc tôn thờ Thánh Thể 77
“Iuxta dominicam viventes”  Sống đúng theo ngày Chúa Nhật 77
● Sống giới răn ngày Chúa Nhật 78
● Ý nghĩa của ngày nghỉ ngơi và lao động 80
● Tụ họp ngày Chúa Nhật khi thiếu vắng linh mục 81
● Một khuôn mẫu Thánh Thể của đời sống Kitô hữu: thuộc về Hội Thánh 82
● Linh đạo và văn hóa Thánh Thể 84
● Thánh Thể và việc l;oan báo Tin mừng cho các nền văn hóa 85
● Thánh Thể và tín hữu giáo dân 85
● Thánh Thể và linh đạo linh mục 87
● Thánh Thể và đời sống Thánh hiến 88
● Thánh Thể và sự biến đổi luân lý 89
● Sự nhất quán Thánh Thể 90
THÁNH THỂ, MẦU NHIỆM ĐỂ LOAN BÁO  
Thánh Thể và sứ vụ  91
● Thánh Thể và việc làm chứng 92
● Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ duy nhất 93
● Tự do tôn giáo 94
THÁNH THỂ, MẦU NHIỆM ĐỂ TRAO BAN CHO THẾ GIỚI  
Thánh Thể, bánh được bẻ ra cho sự sống thế giới 94
● Những hệ quả xã hội của mầu nhiệm Thánh Thể 96
● Lương thực chân lý và nỗi khốn cùng của con người 97
● Học thuyết xã hội của Hội Thánh 99
● Thánh hóa thế giới và bảo vệ vũ trụ 100
● Ích lợi của một bản toát yếu về Thánh Thể 101
KẾT LUẬN 101