Tông huấn đời sống Thánh hiến
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002331
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 240
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006422
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 234
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006423
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 234
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006424
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 234
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006425
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 234
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NHẬP ĐỀ 7
Nguồn gốc Ki-tô và Ba Ngôi của đời thánh hiến 26
1. Tôn vinh Ba Ngôi 33
2. Từ phục sinh đến thời viên mãn 45
3. Trong Giáo hội và vì Giáo hội 57
4. Được Thần Khí thánh thiện hướng dẫn 69
1. Những giá trị bất biến 81
2. Tiếp tục công trình của Chúa Thánh Thần, trung thành trong đổi mới 114
3. Nhìn về tương lai 126
Đời thánh hiến, biểu hiện của tình yêu Thiên Chúa giữa thế gian 146
1. Yêu thương tận cùng 153
2. Một chứng tá mang tính ngôn sứ trước những thách đố lớn 173
3. Vài lãnh vực truyền giáo 195
4. Dấn thân đối thoại với mọi người 204
Kết luận 211
Ghi chú 226
Mục lục 239