Vatican II: les relations de l'église avec les religions non chrétiennes
Phụ đề: Unam Sanctam
Tác giả: Many Authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: S61
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012438
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 21
Số trang: 325
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012600
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 21
Số trang: 325
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích