L'eglise Consttitution "Lumen Gentiium"
Tác giả: Concile cecuménique Vatican II
Ký hiệu tác giả: VAT
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011227
Nhà xuất bản: Mame
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 21
Số trang: 301
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích