Tông huấn Chúa Kitô đang sống (Christus Vivit)
Tác giả: ĐGH. Phanxicô
Ký hiệu tác giả: PHAN
Dịch giả: Gm. Luy Nguyễn Anh Tuấn
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010567
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 204
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010568
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 204
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010609
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 204
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010610
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 204
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014781
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 204
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG MỘT: LỜI CHÚA NỔI GÌ VỀ NGƯỜI TRẺ? 7
Trong Cựu ước 7
Trong Tân ước 10
CHƯƠNG HAI: ĐỨC GIÊSU KITÔ LUÔN TRẺ TRUNG 16
Tuổi trẻ của Đức Giêsu 16
Tuổi trẻ của Đức Giêsu soi sáng cho chúng ta 21
Nét trẻ trung của Hội Thánh 24
Một Hội Thánh sẵn sàng canh tân 25
Một Hội Thánh quan tâm đến các dấu chỉ của thời đại  
Mẹ Maria, thiếu nữ ở Nadarét 30
Các vị thánh trẻ 33
CHƯƠNG BA: CÁC CON LÀ HIỆN TẠI CỦA THIÊN CHÚA 39
Về mặt tích cực 39
Có nhiều giới trẻ khác nhau 41
Một số kinh nghiệm của người trẻ 43
Người trẻ trong một thế giới đang khủng hoảng 43
Những khao khát, những tổn thương  
và những tìm kiếm 49
Thế giới kỹ thuật số 52
Di dân, một mẫu thức của thời đại chúng ta 56
Chấm dứt mọi hình thức lạm dụng 59
Một lối thoát 64
CHƯƠNG BỐN: LỜI LOAN BÁO TUYỆT VỜI CHO MỌI NGƯỜI TRẺ 69
Thiên Chúa là Tình Yêu 69
Đức Kitô cứu độ con 74
Người đang sống! 77
Thần Khí ban sự sống 80
CHƯƠNG NĂM: NHỮNG NẺO ĐƯỜNG CỦA TUỔI TRẺ 84
Thời mộng mơ và chọn lựa 85
Khát khao sống và trải nghiệm 90
Trong tình bạn với Đức Kitô 94
Lớn lên và trưởng thành 98
Những nẻo đường huynh độ 103
Những người trẻ dấn thân 106
Những nhà truyền giáo can đảm 111
CHƯƠNG SÁU: NGƯỜI TRẺ VỚI CỘI RỄ 115
Đừng để mình bị bật rễ 116
Tương quan của các con với người cao niên 120
Những giấc mơ và những thị kiến 122
Cùng nhau mạo hiểm 126
CHƯƠNG BẢY: MỤC VỤ GIỚI TRẺ 129
Một mục vụ mang tính hiệp hành (synodalité) 130
Những đường hướng hoạt động chính yếu 133
Các môi trường phù họp 137
Mục vụ giới trẻ trong môi trường giáo dục 141
Những lĩnh vực cần được phát triển 144
Một mục vụ giói trẻ đại chúng 148
Luôn là những nhà truyền giáo 154
Sự đồng hành của những người trưởng thành 156
CHƯƠNG TÁM: ƠN GỌI 161
Lời mời gọi làm bạn với Chúa 162
Sống vì người khác 164
Tình yêu và gia đình 167
Việc làm 171
Các ơn gọi thánh hiến đặc biệt 176
CHƯƠNG CHÍN: PHÂN ĐỊNH 178
Làm thế nào để phân định ơn gọi  180
Tiếng gọi của Người Bạn 183
Lắng nghe và đồng hành 185
Và để kết thúc ... một mong ước 189