Thông điệp Bách Chu Niên - Centesimus Annus
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010467
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 21
Số trang: 128
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010475
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 21
Số trang: 128
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010476
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 21
Số trang: 128
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
GIỚI THIỆU CHUNG 6
LỜI GIỚI THIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II 13
NHẬP ĐỀ 21
1. Tầm quan trọng lịch sử của thông điệp RN 21
2. Kỷ niệm bách chu niên 22
3. Đọc lại thông điệp RN 22
CHƯƠNG I: NHỮNG NÉT TIÊU BIỂU CỦA THÔNG ĐIỆP TÂN SỰ 25
4. Một kiểu thức xã hội mới 25
5. Giải đáp của Giáo hội 27
6. Quyền lợi của người lao động 30
7. Sự cần thiết của các nghiệp đoàn 31
8. Quyền có đồng lương chính đáng 33
9. Quyền tự do tôn giáo 34
10. Vai trò của nhà nước 35
11. Giáo hội đứng về phía người nghèo 37
CHƯƠNG II: HƯỚNG TỚI NHỮNG ĐIỀU MỚI MẺ CỦA NGÀY HÔM NAY 39
13. Sai lầm căn bản của chủ thuyết xã hội 41
14. Thuyết vô Ihần là nguồn gốc đấu tranh giai cấp 42
15. Bổn phận của nhà nước 44
16. Hoạt động của phong trào công nhân 46
17. Quan niệm về tự do 47
18. Nguồn gốc của chiến ừanh 48
19. Hậu quả của chiến tranh 50
20. Chấm dứt chế độ thuộc địa 52
21. Tổ chức Liên Hiệp quốc 53
CHƯƠNG III: NĂM 1989 55
22. Vai trò của Giáo hội 55
23. Sự sụp đổ của các chế độ áp bức 56
24. Những nguyên nhân của sự sụp đổ này 58
25. Cuộc giao tranh giữa thiện và ác 59
26. Giáo hội và phong trào thợ thuyền 62
27. Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các dân tộc 63
28. Sự giúp đỡ đối với Đông Âu và thế giới thứ ba 65
29. Một sự phát trỉển con người toàn diện 67
CHƯƠNG IV: VẤN ĐỀ TƯ HỮU VÀ CỦA CẢI DÀNH CHO MỌI NGƯỜI 69
30. Quyền tư hữu và những giới hạn của nó 69
31. Mục đích của của cải là phục vụ con người 70
32. Kỹ thuật và kiến thức 72
33. Thế giới thứ ba bị gạt ra bên lề 74
34. Nền kinh tế thị trường 77
35. Vai trò và những giới hạn của lợi nhuận 78
36. Những thái quá của xã hội tiêu thụ 80
37. Sự cần thiết của sinh thái học 83
38. Sự tàn phá môi trường 84
39. Gia đình: đền thánh của sự sống 85
40. Nhà nước phải bảo vệ những tài sản tập thể 87
41. Những nguồn gốc của sự vong thân 88
42. Hai mặt của chủ nghĩa tư bản 91
43. Định hướng của Giáo hội về xã hội 92
CHƯƠNG V: NHÀ NƯỚC VÀ VĂN HÓA 95
44. Nguồn gốc của chủ nghĩa cực quyền hiện đại 95
45. Giáo hội, một trở ngại đối với nhà nước độc tài 96
46. Nền dân chủ đích thực 97
47. Nền dân chủ và sự tôn trọng nhân quyền 99
48. Vai trò của nhà nước trong lãnh vực kinh tế 101
49. Tình liên đới và bác ái 104
50. Di sản văn hóa 106
51. Phần đóng góp của Giáo hội trong vấn đề văn hóa 106
52. Phát ừiển và phản chiến 108
CHƯƠNG VI: CON NGƯỜI LÀ CON ĐƯỜNG CỦA GIÁO HỘI 110
53. Giá trị độc đáo của mỗi con người 110
55. Thiên Chúa giải thích lý do hiện hữu của con người 112
56. Hiểu biết giáo thuyết của Giáo hội về xã hội 113
57. Sứ điệp của Giáo hội về xã hội 114
58. Cổ võ cho công lý 115
59. Sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử 117
60. Sự hợp tác của mọi người thiện chí 118
61. Những thách đố mới 119
62. Trước ngưỡng cửa của thiên niên kỷ thứ ba 120