Thông điệp Sollicitudo Rei Socialic - Quan tâm đến vấn đề xã hội
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
Dịch giả: Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010484
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1987
Khổ sách: 21
Số trang: 99
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010501
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1987
Khổ sách: 21
Số trang: 99
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010502
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1987
Khổ sách: 21
Số trang: 99
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 3
I. Nhập đề 7
II.Tinh thần mới mẻ của thông điệp phát triển các dân tộc 10
III. Bức tranh toàn cảnh của thế giới ngày nay 19
IV. Sự phát triển thực sự xứng dấng với con người 45
V. Một cách đọc các vấn đề hiện đại theo quan điểm thần học 62
VI. Một vài đường hướng riêng 74
VII. Kết luận 84