Thông điệp Thiên Chúa là tình yêu
Tác giả: ĐGH. Benedicto XVI
Ký hiệu tác giả: BEN
Dịch giả: J.B. Đặng Minh An, Lm. Phan Du Sinh
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000310
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 153
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013291
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 153
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013292
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 153
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dân nhập:"Thông điệp Thiên Chúa là Tình yêu" của ĐTC Bênêdictô XVI 1
Phần I: Tính đơn nhất của tình yêu trong lịch sử thế giới và lịch sử cứu chuộc 4
Phần II: Bác ái - Hội thánh. "một cộng đoàn yêu thương" thể hiện tình yêu thương 33
- Bức thư của ĐTC Bênêđictô XVI gửi các độc giả Tuần Báo Gia Đình Kitô để giải thích nội dung chính yếu của thông điệp "Thiên Chúa Là Tình Yêu" 75
- ĐTC Bênêđictô XVI giới thiệu Thông điệp đầu tiên của Ngài "Thiên Chúa Là Tình Yêu" 81
- Bài phát biểu của Đức Tổng Giám Mục Levada giới thiệu Thông điệp "Thiên Chúa Là Tình Yêu" 89
- Bài giới thiệu của Đức Hồng Y Renato Martino về Thông điệp "Thiên Chúa Là Tình Yêu" 95
- Bài giới thiệu của Đức Tổng Giám Mục Paul Joset Cordes về thông điệp "Thiên Chúa Là Tình Yêu" 98
- Giới thiệu tổng quát về Thông điệp "Thiên Chúa là tình yêu" của ĐTC Bênêdictô XVI 110
- Chị Chiara Lubich sáng lập phong trào Focolare nhận định về thông điệp "Thiên Chúa Là Tình Yêu" 121
- Sứ điệp hòa bình của ĐTC Bênêđictô XVI cho ngày quốc tế hòa bình 01/01/2006: " Trong Sự Thật, Xây Dựng Hòa Bình" 124
- Sứ điệp ĐTC Bênêdictô XVI dành cho ngày thế giới bệnh nhân XVI 142
- Sứ điệp Mùa Chay 2006 của ĐTC Bênêdictô XVI 147