Kim chỉ nam cho thừa tác vụ và đời sống Linh mục
Tác giả: Thánh Bộ Giáo Sĩ
Ký hiệu tác giả: THA
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000215
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 114
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002255
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 114
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002470
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 114
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005171
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 114
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006474
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 114
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006475
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 114
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 3
1. Chức tư tế như một ân huệ 6
2. Căn nguyên Bí Tích 7
CHIỀU KÍCH BA NGÔI 8
3. Hiệp thông với Chúa Cha Chúa Con và Thánh Thần 8
4. Trong tác động cứu chuộc của Ba Ngôi 8
5. Tương quan mật thiết với Ba Ngôi 9
CHIỀU KÍCH KITÔ 9
6. Căn tính đăc thù 9
7. Giữa lòng dân Thiên Chúa 11
CHIỀU KÍCH THẦN KHÍ 11
8. Ấn tích 11
9. Hiệp thông cá vị với Chúa Thánh Thần 12
10. Khẩn cầu Chúa Thánh Thần 12
11. Sức mạnh hướng dẫn cộng đoàn 13
CHIỀU KÍCH GIÁO HỘI 13
12. "Trong" và "Đối diện" với Giáo Hội 13
13. Tham dự một cách nào đó vào Hôn Ước của Đức Giê su 14
14. Tính phổ quát của chức linh mục 15
15. Chiều kích thừa sai của chức tư tế 16
16. Quyền bính như "Dịch vụ tình yêu" 17
17. Cám dỗ của tinh thần dân chủ lệch lạc 18
18. Phân biệt giữa chức tư tế cộng đồng và thừa tác 20
19. Chỉ linh mục mới là mục tử 21
20. Hiệp thông với Ba Ngôi và với Đức Kitô 22
21.Hiệp thông với Giáo Hội 22
22. Hiệp thông phẩm trật 23
23. Hiệp thông Trong cử hành Thánh Thể 24
24. Hiệp thông trong hoạt động thừa tác 24
25. Hiệp thông trong linh mục đoàn 25
26. Gia nhập vào một Giáo Hội địa phương 26
27. Linh mục đoàn nơi thánh hóa 28
28. Tình bằng hữu Linh Mục 28
29. Đời sống chung 29
30. Hiệp thông với giáo dân 30
31. hiệp thông với các thành viên những tu hội sống đời thánh hiến 32
32. Mục vụ ơn gọi 32
33. Dấn thân vào chính trị và xã hội 33
BỐI CẢNH LỊCH SỬ HIỆN NAY 34
34. Giải thích những dấu chỉ thời đại 34
35. Việc Phúc Âm hóa mới là đòi hỏi 35
36. Thách đố về phía các giáo phái và tôn giáo mới 37
37. Bóng tối và ánh sáng trong hoạt động tác vụ 38
LƯU LẠI VỚI ĐỨC KITÔ TRONG KINH NGUYỆN 39
38. Ưu tiên của đời sống thiêng liêng 39
39. Các phương thế cho đời sống thiêng liêng 39
40. Noi gương Đức Kitô cầu nguyện 41
41. Bắt chước Giáo Hội cầu nguyện 42
42. Cầu nguyện là hiệp thông 43
ĐỨC ÁI MỤC VỤ 44
43. Thể hiện đức ái của Đức Kitô 44
44. Chủ nghĩa công chức 44
RAO GIẢNG LỜI CHÚA 45
45. Trung thành với Lời 45
46. Lời và đời sống 48
47. Lời Chúa và việc dạy Giáo Lý 49
BÍ TÍCH THÁNH THỂ 51
48. Mầu nhiệm Thánh Thể 51
49. Cử hành Thánh Thể 52
50. Chầu Thánh Thể 53
BÍ TÍCH GIẢI TỘI 54
51. Thừa tác viên của sự hòa giải 54
52. Tận tụy trong thừa tác vụ hòa giải 55
53. sự cần thiết phải xưng tội 56
54. Linh hướng cho mình và cho kẻ khác 57
NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỘNG ĐOÀN 58
55. Linh mục cho cộng đoàn 58
56. Sentire cum Ecclesia - Đồng cảm với Giáo Hội 59
ĐỘC THÂN LINH MỤC 60
57. Ý muấn vững chắc của Giáo Hội 60
58. Những lý do thần học và thiêng liêng 60
59. Gương Chúa Giêsu 63
60. Những khó khăn và vấn nạn 64
ĐỨC VÂNG LỜI 66
61. Nền tảng của đức vâng lời 66
62. Đức vâng lời phẩm trật 67
63. Quyền bính được thực thi với đức ái 69
64. Tôn trọng các quy luật phụng vụ 69
65. Hợp nhất các chương trình mục vụ 70
66. Buộc mặc áo giáo sĩ 71
TINH THẦN NGHÈO KHÓ LINH MỤC 72
67. Nghèo khó như một sự sẵn sàng 72
LÒNG SÙNG KÍNH ĐỨC MARIA 74
68. Những nhân đức của Mẹ 74
CÁC NGUYÊN TẮC 76
69. Sự cần thiết huấn luyện thường xuyên ngày nay 76
70. Làm việc liên tục cho mình 77
71. Khí cụ thánh hóa 78
72. Được Giáo Hội ban cho 78
73. Việc huấn luyện thường xuyên 79
74. Đầy đủ 79
75. Nhân Bản 80
76. Thiêng liêng 80
77. Trí thức 82
78. Mục vụ 84
79. Có hệ thống 84
80. Nhắm đến cá nhân 85
NHỮNG TỔ CHỨC VÀ NHỮNG PHƯƠNG TIỆN 85
81. Những cuộc gặp gỡ Linh Mục 85
82. Năm mục vụ 87
...