Tông huấn hãy vui mừng hoan hỉ (Gaudete et Exsultate)
Phụ đề: Về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay
Tác giả: ĐGH. Phanxicô
Ký hiệu tác giả: PHAN
Dịch giả: Gm. Gioan Đỗ Văn Ngân
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009886
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 20
Số trang: 131
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009887
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 20
Số trang: 131
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009929
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 20
Số trang: 131
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009930
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 20
Số trang: 131
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỤC LỤC  
CHƯƠNG I: ƠN GỌI NÊN THÁNH 7
Các thánh khuyến khích và đồng hành với chúng ta 7
Các vị Thánh "ở kề bên ta" 9
Chúa mợi gọi 11
Sứ mạng của bạn trong Đức Kitô 18
Hoạt động thánh hóa 21
Sống động hơn, nhân bản hơn 25
CHƯƠNG II: HAI KẺ THÙ TINH VI CỦA SỰ THÁNH THIỆN 27
Thuyết ngộ đạo đương đại 28
Thuyết Pêlagiô của ngày nay 34
CHƯƠNG III: TRONG ÁNH SÁNG CỦA VỊ TÔN SƯ 47
Lội ngược dòng 48
Một luật sống lớn 65
CHƯƠNG IV: VÀI ĐẶC TÍNH CỦA SỰ THÁNH THIỆN  
TRONG THÊ GIỚI HÔM NAY  
Niềm vui và tinh thần hài hước 83
Trong cộng đoàn 93
Trong cầu nguyện liên lỉ 98
CHƯƠNG V: CUỘC CHIẾN ĐẤU THIÊNG LIÊNG,  
TỈNH THỨC VÀ PHÂN ĐỊNH 106
Chiến đấu và tỉnh thức 106
Sự phân định II I