Roma et les missions d'indochine
Tác giả: Henri Chappoulie
Ký hiệu tác giả: CH-H
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011289
Nhà xuất bản: Bloud et Gay
Năm xuất bản: 1948
Khổ sách: 24
Số trang: 269
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích