L'église de Vatican II
Phụ đề: Textes et commentaires des décrets conciliaires
Tác giả: Many Authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012375
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 21
Số trang: 164
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012637
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 21
Số trang: 164
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích