Tông thư Dies Domini (Ngày của Chúa)
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009783
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 63
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009784
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 63
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009785
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 63
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I: Việc cử hành công cuộc của Đấng hóa công 9
Chương II: Ngày của Chúa Phục sinh và của tặng ân Thánh Linh 19
Chương III: Ngày của Giáo hội - Dies Ecclesiae  
Cộng đồng Thánh Thể - Tâm điểm của Chúa nhật  
Sự hiện diện của vị Chúa Phục sinh 28
Chương IV: Ngày của Con Người - Dies Hominis  
Chúa nhật: Ngày của niềm vui, nghỉ ngơi và kết đoàn  
"Niềm vui trọn vẹn" của Chúa Kitô 38
Chương V: Ngày của mọi ngày - Dies Dierum