Thông điệp Đức tin
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010795
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 239
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
THÔNG ĐIỆP ÁNH SÁNG ĐỨC TIN - LUMWN FIDEI  
Chương I: Chúng ta đã tin vào tình yêu 12
Chương II: Nếu anh em không tin anh em sẽ không hiểu 30
Chương III: Tôi truyền lại cho anh em điều mà tôi đã lãnh nhận 51
Chương IV: Thiên Chúa chuẩn bì cho họ một thành 67
THÔNG ĐIỆP ĐỨC TIN VÀ LÝ TRÍ 81