Encyclique Ecclesiam Suam
Tác giả: S. S. Paul VI
Ký hiệu tác giả: PA-S
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: La tinh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012108
Nhà xuất bản: L'action Populaire
Khổ sách: 19
Số trang: 157
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích