Thông điệp Tin mừng về sự sống
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002335
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 232
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI GiỚI THIỆU 5
NHẬP ĐỀ 21
NHỮNG ĐE DỌA HIỆN NAY CHỐNG LẠI SỰ SỐNG CON NGƯỜI 31
- Căn nguyên của bạo lực chống lại sự sống 31
- Thiếu vắng giá trị của sự sống 38
- Một quan niệm đồi bại về tự do 50
- Sự thiếu vắng ý thức về Thiên Chúa và ý thức về con người 58
- Những dấu chỉ hy vọng và lời kêu gọi dấn thân 65
SỨ ĐIỆP KI-TÔ GIÁO VỀ SỰ SỐNG 74
- Nhìn về Chúa Ki-tô "Lời sự sống' 74
- Sự sống bao giờ cũng là điều thiện hảo 77
- Trong cảnh đời bấp bênh, Chúa Giêsu đưa ý nghĩa sự sống đến mức hoàn chỉnh 79
- Vinh quang Thiên Chúa rạng ngời trên khuôn mặt con người 83
- Ơn ban của sự sống vĩnh cửu 89
- Tôn trọng và yêu quý sự sống của mọi người 92
- Những trách nhiệm của con người đối với sự sống 97
- Phẩm giá của hài nhi chưa sinh ra 101
- Sự sống trong tuổi già và trong đau khổ 105
- Từ lề luật Sinai đến ơn ban Thánh Thần 108
- Tin Mừng về sự sống hoàn tất trên thập giá 112
LỀ LUẬT THÁNH CỦA THIÊN CHÚA 117
- Tin mừng và giới luật 117
- Sự sống của con người là thánh thiêng và bất khả xâm phạm 119
- Tội ác ghê tởm và việc phá thai 128
- Thảm kịch của việc làm chết êm dịu 140
- Luật dân sự và luật luân lý 149
- Ngươi phải bênh vực sự sống 163
TIẾN TỚI NỀN VĂN HÓA MỚI CỦA SỰ SỐNG CON NGƯỜI 167
- Dân tộc của sự sống và vì sự sống 167
- Loan báo Tin Mừng về sự sống 169
- Tôn dương Tin Mừng về sự sống 174
- Phục vụ sự sống 181
- Gia đình, "cung thánh của sự sống" 192
- Thực hiện một khúc ngoặt văn hóa 197
- Tin Mừng về sự sống dành cho thành trì loài người 209
KẾT LUẬN 211
- Việc làm của Đức Maria và của Giáo hội 213
- Sự sống bị đe dọa bởi thế lực sự ác 214
CHÚ THÍCH 219
MỤC LỤC 229